Tatak nqu plahan
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
Qmisan ghyaq kayal ga,mwah malah sqani nqu laqi 
烤火屋
原住民族: 泰雅族
語言: 中文
冬天天氣冷時,學生會來這裡烤火取暖。
Pstnxan
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
Sqani ga san stanux nqu laqi ru pcbaq biru 
廁 所
原住民族: 泰雅族
語言: 中文
這裡是師生如廁的場域。
Qyunam
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
Qyunam qani ga san tqbaq mlata nqu laqi 
獵場
原住民族: 泰雅族
語言: 中文
這裡是學生學習狩獵知識與文化的場域。

頁面