Skokaya

原創條目者:ryan
最新編輯者:田駿禹
原住民族: 
鄒族

la sii to la titha sx'tx ho la meesi 'o tapangx, ho la mayasvi 'e tapangx, ho la c'u toukokayo to macocono emoo no peisia ta mo mav'ov'o ci aemnana, te na acxhx mahafo to isi ayoca hafa ci topana ho fkuo, ho mayo to mo yuso ci haengu, ho uhta skokaya, tena seotyuyuna 'o haengu ho teoca 'o bukyu to haengu, tena c'u pa yupa ticngicngihi ho fkuo ho cu seo'eisi 'o haengu, tena c'u hosopneni 'o isi hafa ci topana ta micicihi.

資料來源: 

KML檔案下載