yosku aulu

原創條目者:peggy
最新編輯者:田駿禹
原住民族: 
鄒族

‘e yosku aulu ‘a eno atuhcu yosku to mac’oc’oeha ta psoseongana, la mav’ov’o ci yosku ‘o la yonta c’oeha, panto czou, ho phoi, ho copi, ho tfiici, ho tfun’u ci moc’o ‘o’okosi, panto la maamtanuhe ci yosku, maito eno ’eou, ho sukasu, panto n’a yongo ho kos’oza, la acuha peela ea ho ana ta cou, panto n’a tungeoza, o’a oho la ana ta cou ne noana’o, la peisia, lea c’u yaeza ana maitan’e. at’inghi zou ’o yosku aulu ‘o lea atvae’no kaeba ta cou, mo asonu maica k’ok’o isi yainca yosku aulu. i’o czou, lea yainca ta cou zou oko no fkoi ho yosku, mo na’no pa’ki, k’ok’o isi yainca czou, honci ana ‘o pap’asi, ’a la na’no ‘atutumzo ho cong’e buyo ho alu teavto, panto la alu mcoi!

ne noana’o, lea aangangaeza ‘o mavava’hu to macoconoemoo ho aut’uca, ho la mici bono yosku, tena uhto iachi c’oeha, o’a la aha’o meelu ohsa’o to c’oehahe, ho la ya meono yahioa, maihonci no meesi, tena aiti ho tena hovoezua ho poyapo ‘o chumu, la toehungu titho to otofnana ho otfo, tena aiti na tena peela suc’uhi, tena mahto isi cu ayoca tuhisa ci fu’ei hof’oya ci la alu cono yungku, tena cono hoyuha to tesi suc’uhi to mo mahi’o ci chumu, tena soteyuna ‘o yosku ho tmalu to mamameoi ho ahmumuska aangaeza to macoconoemoo na isi otfi ci yosku.

 

資料來源:國立臺灣師範大學地理學系汪明輝老師 提供

資料來源: 
座標(N/E): 
Latitude: 23.379425000000
Longitude: 120.677353000000