trakis

原創條目者:lobster2090345
最新編輯者:
原住民族: 
泰雅族

Trakis hya ga nniqun Tayal aring squ sraral, alan nha pinhapuy ru klayan nha hekil.

qutux lozi ga,galan nha stmami nqu qqsinu ru qulih uzi.

Trakis qani ga iyat nanaq nniqun,hya ga piyang balay hupa  spngsa nha utux bnkis na nniqun,piyang  balay hupa sn’hyan skura  te Utux uzi.

資料來源: