Tatak nqu qmalup
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
Musa qmalup ga shngaw nha tatak nqu qmalup 
獵寮
原住民族: 泰雅族
語言: 中文
獵寮是獵人狩獵休息的地方。
Raka rr’an
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
Raka rr’an ga san nha mra paris ru mlahang squ qalang 
瞭望台
原住民族: 泰雅族
語言: 中文
瞭望台是過去族人巡察敵人動靜和看護部落的建物。 
B'bu-Tayax
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
B'bu-Tayax(池有山)係武陵四秀之一,海拔高度3303公尺; Tayax泰雅語係高處視野遼闊之意。

頁面